Образец заявления в защиту прав потребителей

Защита прав потребителя. Подача заявления(образец).


Бесплатная юридическая консультация:

Від _____________________________ Мешкає за адресою_______________ т. _______________________________

ЗАЯВА (в порядку ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів»)

Оглавление:

____________________, у магазині _________________, який розташований у м. ___________________по вул. ______________________, я придбав, ___________________________________, за ____________________ грн. Гроші я віддав працівниці вищевказаного магазина _____________________, при цьому була присутня моя дружина _______________________, на підтвердження купівлі мені було надано товарний чек, з вказівкою номер (серійний) _________________________, сумою сплачених мною грошових коштів. Приблизно через тиждень, (опис недоліка/поломки). З цього приводу, я звернувся у магазин ____________________, який знаходиться за адресою: м. _____________________- У даному магазину був майстер, який вставив лінзу на місто та пообіцяв, що даний недолік, ніколи більше не проявиться. Однак 00.00.00, ліва лінза знову випала. Вважаю, що у даному випадку у придбаних мною _________________, має місце істотний недолік, поняття якого закріплено у п.12 ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів», а саме: істотний недолік — недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: а) він взагалі не може бути усунутий; б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Даний випадок підпадає під вищевказане визначення, так як, лінза випала у другий раз, без лінзи, сонцезахисні окуляри за призначенням, використовувати не можна.

У відповідності до абз.2 ч.1 ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів», у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.


Бесплатная юридическая консультация:

На підставі на веденого, прошу замінити недоброякісний товар — , на аналогічні (товар), які відповідають всім стандартам якості.

Для встановлення причин втрати якості ________________________, на підставі абз.3 ч.4 ст.17 Закону України «Про захист прав споживачів», я вимагаю проведення незалежної експертизи. Про час, місце та дату проведення вищевказаної експертизи, прошу повідомити мене заздалегідь у письмовому вигляді, для особистої присутності та фіксації за допомогою відео-фототехніки процесу експертного дослідження.

Источник: http://mycurator.com.ua/potrebitel_zajava.php

Исковое заявление по защите прав потребителей

Главная » Документы » Исковые заявления » Исковое заявление по защите прав потребителей

Образцы исковых заявлений о защите прав потребителей

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец искового заявления о взыскании неустойки за нарушение срока передачи оплаченного комплекта мебели:


Бесплатная юридическая консультация:

СКАЧАТЬ образцы исковых заявлений в суд о защите прав потребителей можно по ссылкам ниже:

Как составить иск

Главное требование к исковым заявлениям – они всегда подаются в судебные органы письменно. Различным может быть только формат: печатный вариант или же написанный рукописным текстом.

В заявлении необходимо предусмотреть следующую основную информацию:

 • Название судебного органа, куда заявитель направляет иск;
 • Сведения о заявителе (истце), обозначается его адрес проживания, прописка. Если в качестве заявителя выступает юр. лицо (компания, предприятие, фирма и т. д.), то его юридический адрес. В случае подачи документа от имени представителя, следует обозначать также и данные о нем: кто он такой (ФИО), полные адресные, документ, удостоверяющий полномочия;
 • Истец также должен оставить свои действующие контакты. Это необходимо, чтобы в случае необходимости можно было связаться с ним. Если есть возможность, то указываются несколько контактов, электронная почта;
 • Информацию об ответчике. Место его проживания или же, когда ответчик – организация, сведения о местонахождении офиса. Когда ответчиком является изготовитель/продавец/исполнитель, которому выдвигаются требования, следует обозначить его юр. адрес. Чтобы у суда была возможность связаться и со второй стороной по делу, обозначьте адрес ответчика, напишите (есть имеются) телефоны руководителей юр. лица;
 • Описание факта нарушения (возникновение угрозы нарушения) законных прав (свобод) истца или же его интересов, а также выдвигаемый список требований. Нужно точно отразить в документе, в чем именно состоит факт нарушения закона ответчиком, какие права нарушались и какие действия требуются от него для устранения последствий;
 • Обстоятельства, основываясь на которых истец выдвигает перед ответчиком требования. Перечень доказательств, подтверждающих правомерность позиции истца и заявленных им требований. Обозначьте суть возникших обстоятельств, опишите, какие именно права нарушались, сошлитесь на отдельные законодательные нормы;
 • Стоимость иска, в случае, если он должен быть оценен. Приведите расчет всех сумм, которые оспариваются документом или же взыскиваются им;
 • Данные о том, был ли сторонами соблюден досудебный порядок урегулирования спорного момента, в случае, если такое обязательное условие определено нормами закона или же пунктами оформленного соглашения. Порядок досудебного разбирательства предусмотрен, к примеру, в исках касающихся перевозок (направляемых на транспортные компании). Именно по этой причине, когда подается иск, к примеру, по факту пропажи вещей находившихся в багаже, то в таком случае следует изначально позаботиться о направлении перевозчику отдельной претензии. Если подобный шаг сделан не будет, судья законно не примет поданный иск;
 • Список документации, которая прилагается к иску и подтверждает обстоятельства и факты, приведенные в нем.

Подготовленное заявление должен подписать или сам истец, или же при наличии – его представитель, но в этом случае требуется доверенность.

Важно! Когда документ подписывается и подается представителем, указанную доверенность также прикладывают к иску, поскольку она подтверждает полномочия лица действовать от имени и в интересах истца.


Бесплатная юридическая консультация:

Необходимо несколько экземпляров иска, обычно их число прямо зависит от количества ответчиков по делу. К примеру, когда в деле фигурирует двое ответчиков, то суду требуется предоставить три экземпляра документа. Один передается суду для ознакомления, остальные отправляют каждому из ответчиков. Не забудьте и один экземпляр для себя – на нем в суде проставляется отметка о принятии.

Внимание! Наши квалифицированные юристы окажут вам помощь бесплатно и круглосуточно по любым вопросам. Узнайте подробности здесь.

Приложения к исковому заявлению

После составления заявления к нему надлежит приложить определенный ряд материалов:

 • документацию, которая подтверждает все обстоятельства, на которые истец ссылается в текстовой части заявления и доказывает полную обоснованность и законность предъявляемых требований. Документы подготавливаются в копиях, и вместе с иском направляются ответчикам и третьим лицам, в случае отсутствия у них этой документации. К примеру, приобщают копии договоров, квитанции свидетельствующие о проведении оплаты, чеки (товарные или кассовые), гарантийные талоны, акты проведенных экспертиз, справки с мед. учреждений, ранее направляемая переписка между сторонами и прочее.
 • документ, свидетельствующий о соблюдении истцом обязательного требования – принять меры для досудебного решения вопроса. Однако если этот порядок четко предусматривается нормами закона или же оформленным между сторонами соглашением.
 • подготовленный истцом расчет суммы, которая подлежит взысканию с ответчика по завершении слушания. Подписывается документ истцом, но это же право имеет и его представитель. Копии могут направляться также ответчикам и лицам, привлеченным к делу, в качестве третьих сторон. Используются именно копии, оригиналы прикладывать не нужно. Все оригинальные экземпляры документов потребуется в дальнейшем предоставить суду, чтобы последний мог удостовериться в действительности той или иной предоставленной копии.

Совет для истца: подготавливая документы при обращении в судебные органы, снимите со всего дела (иска и всей прилагающейся к нему документации) копии. В дальнейшем это существенно облегчит процесс подготовки к заседанию. Если же понадобиться прибегнуть к адвокатской помощи – то не нужно будет затрачивать дополнительное время на сбор всего необходимого пакета документации.

Помните, что мировым судом могут рассматриваться дела по спорам, вытекающим из имущественных правоотношений, кроме дел, касающихся наследственных вопросов, а также затрагивающих создание и использование результатов интеллектуальной собственности, если при этом стоимость иска не будет больше 100 тыс. рублей.


Бесплатная юридическая консультация:

Какие права потребителя защищает закон

Законодательство всячески защищает и обеспечивает соблюдение всех потребительских прав, именно по этой причине список предъявляемых потребителем требований может быть достаточно обширным.

Вопрос о защите потребительских прав возникает в случае допущения определенных нарушений в этой сфере:

 • обнаружены недостатки, о наличии которых продавец не имел представления, ввиду невозможности их установления при общем осмотре товара (товар низкого качества);
 • отдельные или все предоставленные услуги (работы) из-за обнаруженных при их проверке недостатков, подпадают под характеристику «низкого качества»;
 • отдельные или все заказанные у исполнителя услуги (работы) произведены им с нарушением установленных сроков (и в отношении их начала, и в отношении окончания);
 • изготовитель (продавец) не желает удовлетворять требования потребителя о проведении ремонтных работ вышедшего из строя товара или же его тех. обслуживания;
 • допущены нарушения требований безопасности;
 • потребителю причинен моральный ущерб.

Посмотрите видео. Претензионный порядок защиты прав потребителей:

Письменная претензия до обращения в суд

Первое что нужно сделать, и обязательно до момента обращения в судебные органы для защиты своих потребительских прав, направить потенциальному ответчику претензию в письменном виде. Желательно вручить ее лично.

В претензии в краткой форме обозначаете суть правоотношений сторон, что за товар (услуга) не устраивает, полностью и четко обозначаете свои требования.


Бесплатная юридическая консультация:

Важно! Составляя претензию, четко установите срок, отведенный для исправления недочетов. При определении этого срока, исходите из понятия разумности.

Те же требования потом можно перенести и в оформляемый иск на защиту потребительских прав. Все требования, касающиеся товара низкого качества, приводятся в статье 18 Закона «О защите прав потребителей».

В ней определено, что потребитель при выявлении в приобретенном товаре каких-либо недостатков, заранее не оговоренных с продавцом, на свое усмотрение имеет право:

 • требовать он него заменить ненадлежащий товар на аналогичный, такой же марки;
 • требовать от него произвести замену купленного товара на аналогичный, но другой марки, с выполнение перерасчета стоимости;
 • требовать уменьшить стоимость приобретенного товара, соразмерно выявленным у него недостаткам (браку);
 • требовать надлежащего исправления выявленных у товара недостатков или же возмещения понесенных потребителем расходов на их устранение (затраты по ремонту);
 • требовать возвратить выплаченную за товар стоимость в полном объеме, с сопутствующим отказом от выполнения договора КП (купли-продажи).

Помните! Что касается некачественно выполненной исполнителем услуги, то требования по данному вопросу изложены в статье 29 Закона «О защите прав потребителей».

Здесь обозначено, что у потребителя при выявлении им недостатков произведенной работы (услуги) есть право требования на свой выбор:


Бесплатная юридическая консультация:

 • незамедлительного и бесплатного исправления обнаруженных недостатков произведенной работы (выполненной услуги);
 • пропорционально уменьшить стоимость ненадлежащим образом завершенной работы (выполненной услуги);
 • бесплатно изготовить другую вещь из аналогичного материала схожего качества или повторно выполнить некачественно сделанную работу. У потребителя при этом присутствует обязанность возвратить ранее полученную от исполнителя, сделанную под заказ вещь.
 • возвратить все средства, которые он затратил при устранении недостатков ненадлежаще исполненной работы (выполненной услуги) собственными силами или с привлечением третьих лиц.

Подсудность

Все судебные споры, в которых рассматриваются обращения потребителей, подлежат рассмотрению районными (мировыми) судами, при этом:

 • Если цена иска составит больше чем 50 тыс. р. – уполномочен решать вопрос потребителя районный суд;
 • Если же сумма требований меньше указанной – спор рассматривается мировым судьей.

Что касается территориального признака, то он предусмотрен в статье 17 ЗоЗПП.

Следует заметить, что определять расположение судебной инстанции – прерогатива заявителя.

Требования потребителя в документе

Подготовленный потребителем иск в просительной его части, может содержать такие выдвигаемые перед ответчиком условия (согласно статье 18 Закона «О защите прав потребителей»):

 • произвести замену товара, если он оказался некачественным, на другой с аналогичными или схожими свойствами;
 • провести уменьшение покупной стоимости приобретаемого предмета, в размере соответствующем браку;
 • полностью устранить имеющиеся у товара дефекты;
 • отменить совершенную сделку КП – действия предусматривают полный возврат оплаченной покупателем суммы за товар низкого качества.

Когда ситуация рассматриваемая в судебном порядке затрагивает вопрос некачественно предоставленной услуги, тогда основываясь на статье 29 ЗоЗПП, можно требовать у ответчика:

Бесплатная юридическая консультация:

 • Полностью устранить дефекты предоставленной некачественной услуги, с ее оплатой ответчиком.
 • Уменьшить цену, заявленную за выполненную некачественно работу.
 • Бесплатно изготовить за его счет похожую вещь или же снова предоставить ту же услугу, с полным возмещением суммы, затраченной на устранение недочетов.

Ко всему прочему, если клиент считает, что ему причинен помимо материального еще и моральный ущерб он может потребовать и его возмещения, а также претендовать на оплату нарушителем штрафа ввиду предоставления отказа в добровольном устранении недостатков.

Срок исковой давности

Срок давности направления иска в суд определен самим законом, обеспечивающим защиту потребительских прав, а также отдельной статьей 197 ГК РФ (дополнительно этот вопрос осветлен постановлением Пленума ВС РФ №2/1, а также Пленумом ВАС РФ от 28.02.95 г.). Для каждого гражданина России гарантируется возможность защиты его прав и свобод (статья 46 Конституции).

Внимание! Статьей 47 Конституции РФ утверждается, что ни одного человека не могут лишить законного права на рассмотрение его вопроса в судебной инстанции при правильном установлении подсудности.

Статьей 3 Гражданского кодекса РФ установлено, что любой гражданин может с соблюдением правил определенных гражданским законодательством и судопроизводством, направить обращение в судебные органы с целью защиты свои собственных прав, свобод, интересов, если они были кем-то нарушены. Любой отказ в реализации права на обращение – незаконный.

Как получить бесплатную консультацию юриста, читайте тут.


Бесплатная юридическая консультация:

Этими нормативными актами определяется период, на протяжении которого любой потребитель имеет полное право предъявить к виновнику требования, относительно предоставленных услуг или же купленных товаров.

Учтите! В отношении некоторых товаров срок давности проходит уже спустя полгода-год. В спорах этой категории могут применяться различные правила: предусматривающие двухлетний срок давности (отдельное определение вынесенное 24 марта 2015 г. КС РФ №557-О), общий по закону срок в три года (согласно части 1 статьи 196 и статьи 200 ГК РФ), а также отдельный срок, обозначенный в инструкции к товару. Если недостаток обнаружен в объекте недвижимости, требования могут предъявляться на протяжении 5 лет с момента выявления нарушения.

Помимо обозначенных выше, есть отдельные сроки, установленные в отношении предъявления требований по факту отказа от выполнения условий договора (к примеру, часть 2 статьи 26 Закона).

Максимальный период выдвижения требований определен законодательством на уровне 10 лет. В каждой ситуации следует разобраться отдельно, кроме того, суды неоднозначны в определении этого вопроса.

Госпошлина при обращении в судебные органы

Стандартные правила предусматривают при любом направлении исков в судебные инстанции обязательное внесение платы – гос. пошлины. Однако по любым делам, касающимся защиты потребительских прав, пошлину не оплачивают. Но и здесь есть определенные особенности, которые мало кому известны.


Бесплатная юридическая консультация:

Важно! Согласно Налоговому кодексу РФ (статье 333.36), граждане, направляющие в суд заявления с целью защиты потребительских прав, могут не платить государственную пошлину.

Однако, если общие материальные требование выдвигаемые в рамках иска будут больше одного миллиона рублей, то эта же статья обязывает истцов оплачивать пошлину. Расчет суммы ведется просто – на каждый миллион, платится 13 тыс. 200 р. Не каждый может представить себе ситуации, где обозначенные требования превышают максимальный предел.

Для наглядности можно привести пример: покупка объектов недвижимости через риэлторов, дорогих авто через дистрибьюторов. В каждом подобном иске сумма требований как раз и может превышать миллионную черту, причем не в один раз.

Кроме этого, определенные законодательные пункты, также имеющие своей целью защитить потребительские права, обязывают в определенных случаях выплачивать гос. пошлину.

Одним из примеров является сфера страховых отношений. Иногда, застраховавшееся лицо расценивает действия страховщика как незаконные, в этом случае следует направлять иск. При его направлении с истца все же будет истребована вся пошлина.


Бесплатная юридическая консультация:

Выходом из подобного положения может быть обращение общественной организации в суд в интересах группы потребителей. В таком случае гос. пошлина оплачиваться не будет, независимо от того, какова цена иска.

Особенные моменты искового заявления

Немаловажной особенностью исков направляемых в интересах потребителей является начисление виновнику дополнительного штрафа. Санкция грозит ответчику (собственнику магазина, производителю и т. д.), если выиграет потребитель и его требования будут удовлетворены.

Объем дополнительной суммы, на которую может претендовать истец, помимо суммы, получаемой согласно судебному решению, составляет 50% от последней.

В образце иска по защите потребительских прав можно увидеть отдельное требование потребителя о взыскании подобного штрафа с ответчика.

Подача иска в судебную инстанцию

У истца направляющего иск по вопросу защиты потребительских прав, есть возможность выбрать суд, в который он передаст этот документ. Он вправе избрать судебный орган по месту расположения ответчика, или же инстанцию поближе к себе – исходя из места своего проживания, а также суд, ближайший к месту, где заключался или исполнялся договор.


Бесплатная юридическая консультация:

Внимание! Стандартное правило гласит: потребитель освобождается от выплаты гос. пошлины при подаче иска.

У истцов есть возможность потребовать от лица, которое нарушило его законные права – компенсировать причиненный моральный вред, получить штраф в случае отказала ответчика добровольно вне суда выполнить его требования. Обозначенные выплаты при расчете не входят в исковую сумму, а значит, при определении подсудности роли не играют.

Данные по месту расположения ответчика можно достать из ЕГРЮЛ в любом из налоговых органов. Подобные данные являются открытыми и предоставляются после внесения определенной оплаты.

Посмотрите видео. Составление и подача искового заявления о защите прав потребителей:

Источник: http://potreb-prava.com/dokumenty/iskovye-zayavleniya/obrazcy-iskovyx-zayavlenij-o-zashhite-prav-potrebitelej.html


Бесплатная юридическая консультация:

Образец заявления в защиту прав потребителей

Пон имать защита прав потребителей нужно как ряд услуг направленных органонами власти, что регулируют правильные (согласно «Закона о защите прав потребителей») отношения между потребителем (к примеру-лицом приобретающим товар) и физическим лицом (предпринимателем, продавцом).

В каких случаях нужно обращаться в защиту прав потребителей или подать заявление? Да во всех, когда нарушены Ваши права, как потребителя, согласно закона! Потребительские отношения в Украине между людьми и «незаурядным» сервисом обслуживания предпринимателей можно встретить где угодно. Но почему-то люди считают, что обращение в защиту прав потребителей очередная головная боль, результата от которой ждать не следует. А почему и не попробовать.

К примеру, купив вещь на рынке или магазине, в дома обнаружили, что она не подходит по размеру, продавец к обмену принимать отказывается. Чек не выдали, кто хозяин торгового места не известно и тому подобное. В таких случаях нужно подать произвольно написанное заявление в администрацию рынка. Естественно заявление должно быть в двух экземплярах в котором указывается номер торгового места, вид товара, причина обмена (например проданная вещь не в надлежащем виде, с дефектами и тому подобное). Копия заявления нужна для приобщения к заявлению в защиту прав потребителей . В магазине ситуация иная, кассовый аппарат в наличии (чек обязательно нужно сохранить), уголок потребителей с реквизитами собственника, кабинет директора или управляющего. Тут проблем не будет.

Защита прав потребителей , как к не й достучатся? Да стучатся не особо и нужно, достаточно грамотно составить заявление и подать его в срок. Типичный образец заявления (жалобы) можно скопировать бесплатно. К заявлению в обязательном порядке нужно приобщить копию товарного чека, копию обращения (заявления, жалоб ы ) к руководителю (директору, администратору) магазина, по возможности можно и приобщить фото. Заявление в защиту прав потребителей можно отнести лично, а можно и послать почтой, особого значения не имеет. Наказание за нарушение закона о потребительстве как правило штраф от 5 не облагаемых минимумов и вплоть до закрытия торговой деятельности (при неоднократных нарушениях).

Кроме того есть уникальная возможность узнать другие ответы на интересующиеся вопросы в любой отрасли права. Особенно это полезно будет для студентов, так как есть услуги по решению задач по праву любой тематики. Предлагается решение задач по международному праву, семейному, трудовому, уголовному, административному и многих других правовых аспектах.


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://yurporada.kiev.ua/ru/poleznie-stati/zaschita-prav-potrebiteley.html

Как составить исковое заявление о защите прав потребителя?

Исковое заявление о защите прав потребителей: вопрос через законодательную плоскость + куда направлять исковое заявление + размер госпошлины + пример расчета. Структура иска + образец заявления + 3 способа направить документ к рассмотрению. Судебная практика и последствия от иска для обеих сторон процесса.

Ежедневно мы совершаем покупки, пусть некоторые из них и весьма незначительны. Любой продукт/услуга по законодательной системе нашего государства обязаны соответствовать установленным стандартам, перечень которых приводится в законе « О защите прав потребителей » (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/fc23b9aa3a5541bc13de6e66117de2f65), датированном 1992 годом.

Спорные моменты в отношениях продавец-покупатель можно решить мирным путем — на этот случай предусмотрена процедура направления жалобы поставщику в досудебном порядке. Если проведенные меры не дали ожидаемых результатов, остается одно – исковое заявление о защите прав потребителя.

В сегодняшней статье мы рассмотрим все нюансы данной процедуры, а также на какие моменты стоит обратить пристальное внимание новичкам в мире юриспруденции.


Бесплатная юридическая консультация:

Исковое заявление о защите прав потребителей – что о нём нужно знать?

Прежде, чем напрямую отсылать исковое заявление защиты потребительских прав в судебные органы, необходимо провести подготовительную процедуру, которая заключается в направлении претензии по качеству услуги/товара поставщику.

Если ранее данная мера могла применяться пострадавшим по желанию, то в годах, подать иск в отношении защиты потребительских прав, без документального подтверждения попытки урегулирования конфликта мирными путями, нельзя.

Претензия должна составляться в деловом стиле с развернутой информацией в шапке, а список требований с обстоятельствами по делу лучше всего подавать кратко и лаконично.

*Пример претензии о приобретении некачественной вещи

Делайте две копии заявления – одно напрямую идет поставщику, другое вы подписываете в точке приобретения товара и оставляете, как основу для подачи искового заявления о защите потребительских прав в суд, если представленные требования в претензии не произвели должного эффекта.


Бесплатная юридическая консультация:

1. Исковое заявление о защите прав потребителя в законодательной плоскости.

Главным и непоколебимым правовым столпом в плане решения вопросов, связанных с качеством товаров либо услуг, является перечень статьей Закона по защите прав потребителей (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305).

В целом, документ с текстом этого закона состоит из 3-х главных разделов:

 1. Случаи дел по защите потребительских прав в сфере купли/продажи товаров.
 2. Случаи дел по защите прав потребителей в отношении оказания услуг/строительных работ.
 3. Структура государственных контролирующих органов по данному направлению.

Каждый вопрос следует рассматривать в индивидуальном порядке, так как статьи по судебным искам сильно разнятся, найти общего шаблона в описательной части документа нельзя.

Относительно оформления бланка заявления и его структуры, отталкивайтесь от общих положений 131 ст. Гражданско-процессуального кодекса России (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/69470b15e4eb033f5bfae1d083f32238e9), где приведен наиболее полный список требований.

По обстоятельствам дел, выделяют две статьи закона, на которые более, чем в 70% случаев, ссылаются граждане страны при составлении исковых заявлений.


Бесплатная юридическая консультация:

Вот их краткое описание:

  Ст. 18 ЗОЗПП (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/76ae101b731ecc22467 fd9f1f14cb9e2b) – содержит информацию о товарах.

Весь перечень доступен по ссылке. Можно лишь сказать, что там описаны наиболее распространенные ситуации относительно товарооборота и способы их решения в правовом поле.
Ст. 29 ЗОЗПП (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/f190d8f6c0d4f03af399 cc0efcc722d87a0f83a6) – содержит информацию по услугам и качеству выполняемых работ.

Условия устранения недостатков, снижения цены за работу, возмещение финансовых затрат на исправление ошибок предоставляющего услуги – эти и другие вопросы разложены по полочкам и дают пользователю полный «боевой» комплект для атаки в суде.

Остальные случаи менее частые, но оставшиеся 30% могут напрячь даже бывалых юристов в подборе подходящих аргументов по защите, так как некоторые обстоятельства очень проблематично приурочить к какой-либо из статей.

Чтобы легче ориентироваться в вопросах прав потребителя в отношении покупок, мы подготовили для вас небольшую памятку:


Бесплатная юридическая консультация:

Следуя перечню советов выше, можно избежать покупки некачественного товара, что избавит вас от причин подавать исковое заявление о защите прав потребителей вообще.

2. Место направления иска + оплата госпошлины.

Перед тем, как приступать к непосредственному составлению искового заявления по защите прав, нужно выяснить структуру, куда будет направлен документ.

Начнем с того, что ваш иск может решить абсолютно любой государственный судебный орган. Главное отличие лишь в том, какая сумма искового заявления будет рассматриваться.

Исковое заявление можно подать в:

 • мировой судебный отдел – иск дорублей;
 • районный судебный отдел – иск свышерублей;
 • суд в отношении государственного субъекта (республиканский, округа и другие);
 • верховный судебный отдел.

Менее 1% исков доходят до последней инстанции, в которой обычно проходит окончательное решение по апелляции. Промежуточное апелляционное заявление рассматривают через суды субъектного значения.


Бесплатная юридическая консультация:

Дела по защите прав потребителя носят альтернативный тип подсудности, а значит, для направления искового заявления достаточно обратиться в государственный судебный орган по месту совершения сделки на покупку услуги/товара или по месту выполнения работ, подлежащих обжалованию.

При разборе исков о правах потребителей, вы можете столкнутся с неимущественным либо имущественным вопросом. Если в вашем заявлении речь идет о возмещении определенной суммы или какой-либо другой денежной компенсации, данный документ относится ко второму типу. Размер государственной пошлины в таком случае необходимо рассчитывать, исходя из Налогового кодекса России.

Более детально в таблице ниже:

Взыскание для подачи заявления не имеет привязанности к типу лица – и для физических и для юридических сумма не меняется.

Чтобы упростить процесс расчета госпошлины по иску, мы приведем примеры для сумм с различных промежутков:


Бесплатная юридическая консультация:

Размер иска –руб. Расчет: (5000*4%) / 100 = 200 руб. – меньше «минималки», значит, платим 400 рублей.

Размер иска –руб. Расчет:+ (–) *2% / 100% = 3 846,60 рублей.

Размер иска –0 руб. Расчет:+ ( –) *0,5% / 100% =– больше «максималки», значит, платимрублей.

Данные расчеты справедливы для случаев, когда список требований по исковому заявлению состоит более, чем из одного пункта, в которых говорится о возмещении финансовых потерь и моральной компенсации по делу.

Если же вы направляете иск лишь с целью возмещения стоимости товара/услуги, ваш запрос подпадает под статью 336.36 НК России (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/61fdaaad02ecf777 2dc9e0331d21c7ddc3323d4f) о предоставлении льготных услуг в делах, связанных с защитой прав потребителя в суде.

Каким образом можно составить исковое заявление по защите прав потребителей?

Форма подачи искового заявления – печатная либо прописью.

Если бланк заполняется вручную или пишется с нуля, позаботьтесь о разборчивости почерка и отсутствии орфографических/пунктуационных ошибок. Хоть мелкие недочеты местами могут быть пропущены, при неточностях в шапке иска придется переписывать заявление по новой.

1) Исковое заявление о защите прав потребителей: образец заполнения и элементы документа.

Ниже мы представили исковое заявление о защите прав потребителей – образец 2017 года по делу покупки товара(ноутбука) в одной из торговых точек.

Обратите внимание на описание ситуации и количество технической информации относительно товара. Подчеркнуты ключевые словосочетания, отображающие суть иска + дано детальное правовое аргументирование, что отображается в статьях закона по защите прав потребителя.

Для закрепления полученной информации, мы распишем пошагово, что и за чем должно располагаться в данном исковом заявлении. Структура не имеет особых отклонений от стандартного иска, но здесь особое внимание уделяется информативности, которая обязана иметь место, если дело касается IT сферы.
Алгоритм заполнения заявления по защите прав:
 1. Информация по судебному органу и его сотруднике (судье), что будет непосредственно заниматься рассмотрением вашего искового заявления.
 2. Данные со стороны истца и ответчика. Сюда относятся юридическая информация о месте регистрации предприятия (для ответчика) + контактная информация обеих сторон по делу.
 3. Выкладка обстоятельств по иску. Укажите в лаконичной форме все нюансы дела, основные требования, а также ссылки на законодательную базу (номера статьей и правовых актов).
 4. Общий размер денежного взыскания в заявлении. Лучше всего расписать каждый пункт, что входит в состав общей суммы. Моральный вред стоит указывать в отдельной графе иска.
 5. Оповещение суда о попытке урегулирования спора между сторонами в досудебном порядке. Копия претензии с подписью и печатью отвечающей стороны подойдет лучше всего.
 6. Перечень прилагающихся к исковому заявлению документов.

В завершение, указывается дата составления иска и подпись заявителя. Готовый документ проверяется на ошибки, не менее тщательно – в отношении ссылок на нужные статьи законов, что были приурочены к процедуре рассмотрения дела.

2) «Пустой» образец искового заявления о защите прав потребителей.

Чистовой бланк ниже дает возможность направить заявление в суд, опираясь на общие требования, что относятся именно к вашему делу. Ключевые моменты вы вписываете самостоятельно, а в качестве сопровождения используйте разъяснения в скобках.

Требования и список приложений очень важны при заполнении, перепроверяйте их дважды. Если во время судебного заседания будут представлены новые факты по делу, сторона ответчика может просить о наложении запрета на их принятие во внимание.

3) Список прилагаемой документации.

(ГПК РФ Статья 132 — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/c04bddd90fe8 ddec675c65ecd0f668dc)

Весь комплект бумаг подается в таком количестве экземпляров, что «покроют» каждого из участников дела. Показания свидетелей, если таковые имеют место быть, также прикладываются в печатном/письменном виде к заявлению по защите прав, а при даче показаний версии сравниваются и делаются выводы о правдивости слов гражданина.

4) Как отправить исковое заявление на рассмотрение?

После того, как все документы собраны, и заявление по защите прав содержит всю необходимую информацию, истец направляет его на рассмотрение в суд.

Провести данную операцию можно одним из 3-х способов:

Придется посетить центральный судебный орган вашего региона самостоятельно, либо предоставить эту возможность доверенному лицу.

Отправка иска почтой – не лучшее решение, но если такая альтернатива является единственной из возможных, используйте заказное письмо с уведомлением о вручении.

Только в таком случае вы сможете удостовериться в том, что посылка достигла точки назначения.

Данная функция появилась несколько лет назад. Достаточно зайти на официальный сайт суда, куда собираетесь направлять документы, и заполнить форму.

Все прилагаемые бумаги по делу сканируются и пересылаются, как архив.

Хотя 3-й способ и является самым доступным, есть нюанс, который может стать для пользователя большой проблемой: абсолютно все операции по судебным искам в режиме онлайн осуществляются через учетную запись портала Госуслуг (https://esia.gosuslugi.ru/registration/), для прохождения регистрации на котором необходима идентификация личности.

Получить код активации можно лишь после проверки отосланных электронных вариантов документов, подтверждающих ваше гражданство России, а на этот процесс может уйти от 7 до 20 календарных дней.

Судебная практика

Собрать все необходимые документы и отправить их вместе с заявлением на просмотр государственными служащими – лишь верхушка айсберга. Судебный процесс может затягиваться на месяцы, в зависимости от масштабов иска и объема доказательств, что нуждаются в дополнительных проверках.

По статистике, 60% случаев соблюдают рамки вынесения решения на протяжении 2-3 недель.

1. Принятие/непринятие искового заявления.

Итогом подачи иска может быть принятие документа к рассмотрению, либо отправка его на доработку. В зависимости от исхода, истец должен следовать определённому алгоритму действий, что повлияют на скорость и результативность в рассмотрении дела о защите прав потребителей.

Случай 1. Исковое заявление по защите прав принято к рассмотрению.

Здесь может присутствовать пометка от судьи. Если в исковом заявлении присутствуют незначительные ошибки или есть нехватка документов, что не способна сильно повлиять на ход процедуры, вы можете заняться заполнением пробелов уже во время самого процесса рассмотрения.

Что происходит с иском далее:

 1. Предварительный сбор сторон за «круглым столом», где судья попытается решить все полюбовно.
 2. Если первый пункт потерпел неудачу, то приходит оповещение о точной дате и времени проведения первого судебного заседания.
 3. Рассмотрение дела начинается с представления требований по иску. Бывали случаи, когда ответчики сразу же соглашались на выдвинутые условия и спор решался в теченииминут. Основная часть времени уходила на то, чтобы определиться, какая из сторон займется выплатой судебных издержек.
 4. Судья выносит решение о полном(частичном) удовлетворении искового заявления по защите прав потребителя и назначает сроки исполнения постановления для ответчика.
 5. Если сторона ответа не выполнила оговоренные требования по иску в установленный срок, за дело берутся судебные приставы, которые в принудительном порядке обязуют ответчика к решению вопроса.
Если ответчик имеет возражения по итоговому решению, на протяжении 10 дней с момента его оглашения он может написать апелляционную жалобу вышестоящим судебным органам.

Рассмотрение вопроса начнется в другой инстанции по аналогичной процедуре, но как правило, много времени на апелляцию у судов не уходит – более 90% случаев просто отклоняют по факту недостатка доказательств по защите.

Случай 2 . Иск направлен на доработку.

Уполномоченные лица обязаны выдать письменное заключение о причине отказа в принятии иска, и, если она не будет весомой, вы можете направить жалобное заявление в вышестоящий судебный орган на протяжении 10 календарных дней. В основной части изложите причину направления иска и в какой инстанции произошел отказ по рассмотрению.

Жалобу изучат и примут по ней решение в течение 4-5 дней, после чего судебные органы обяжут к принятию иска, либо сочтут причину не столь весомой и направят вам повторный отказ.

Иск по закону о защите прав потребителей.

Как составить исковое заявление? Советы юриста.

2. Последствия иска.

Следует понимать, что судебные дела – всегда лишняя головная боль для обеих сторон, потому предпочтительнее решить вопрос мирным путем.

Если другого выхода, кроме как подача искового заявления нет, будьте готовы к следующим последствиям:

 1. Трата уймы времени на сбор документов и фактов подтверждения правоты потребителя. Чеки, заключения независимых экспертов по состоянию товара, переписка с уполномоченными лицами о попытках мирного разрешения вопроса – лишь малая часть всех необходимых фактов, которые потребуются для создания успешной стратегии атаки в суде.
 2. Общение с ответчиком и дача показаний в суде. Присутствовать на каждом из заседаний – одно из условий рассмотрения иска, без соблюдения которого вашу заявку могут отклонить.
 3. Могут потребоваться дополнительные экспертизы, оплату которых придется производить из собственного кармана.

Судья может постановить выполнение требований с непосредственным участием истца, что займет еще больше вашего личного времени. Образец искового заявления о защите прав потребителей, что подавался выше, имеет оптимальную структуру, соблюдение которой поможет избежать подобных непредвиденных ситуаций.

Что еще может затруднить рассмотрение дела:

 • большое количество сезонных исков по несоблюдению прав потребителей рядовых граждан частными предпринимателями;
 • нехватка персонала в государственных структурах для приема и рассмотрения исковых заявлений;
 • не отработанный механизм работы государственных структур.

Будьте готовы к тому, что некоторые мелкие задания по делу придется выполнять самостоятельно, а не надеяться на работу курьерских служб суда. Скорость рассмотрения искового заявления будет напрямую зависеть от вашего контроля и скорости решения появляющихся вопросов.

Проблема некачественной продукции и услуг на рынке была и остается одной из самых актуальных. Многие сталкиваются с производственным браком и не могут решить проблему мирным путем. Исковое заявление по защите прав потребителей является последним и эффективным способом доказать свою правоту и восстановить справедливость.

Источник: http://yuristotboga.com/zayavleniya/iskovoe-zajavlenie-o-zashhite-prav-potrebitelej.html

Тайный покупатель

Это отлично зарекомендовавшее себя маркетинговое исследование, позволяющее получить объективное представление и независимую оценку качества обслуживания клиентов.

В результате проведенных нами проверочных мероприятий вы получите подробное и объективное представление о работе конкретного сотрудника, структурного подразделения или всей компании в целом. Вы получите видео-отчет о проведенной работе.

Тайный покупатель – услуга, которая нуждается в участии профессионалов. Подготовка к проверке, ее проведение и анализ полученных в ходе данных требуют специальных навыков и опыта. Наши специалисты обладают ими в полной мере. Поэтому если Вам нужен тайный покупатель в Санкт-Петербурге, обращайтесь к нам – мы предоставим Вам необходимую помощь.

Источник: http://an.webvisor.org/count/5CFglDYjdDq50C01CSE665m00000EEB82406I09Wl0Xe172Osyom2u01hRxsrWU80PFkYBiha06gvV3k0vW1n9tqp0Mu0TYNqhO4m042s06YmSe4u06AjlO2w06q0VW1a0680WAW0fgj1DW20l02iDNhY0c00wFFWy86Y0F6qyVD3vW3rxKKe0C4g0C8i0C4i0G1k0J_0UW4sYVu1Ep20eW5xC82a0Nup0EW1UrWg0MAKh05YbAu1PXrm0MbimB81P1Eu0K5w0K1y0K1c0R6dkGJe0QSr0Ae1fpK0hW6Hi46bQGqh9MndrMf1te-i18VTcrei0U0W90aq0S2u0U62l47JcKTIxdCFJ_u1m60207G2922W870a802u0ZDbWA02W712WF0_s0e2u0g0YNhu2i3y5QeB49TDwHLwFW00as1MFaLz1G3P2te-i18VTcrew0limWBm2mE83BQfthu1w0mPYGuxuIKuzO6iFv0Em8Gze0x0X3sm3W6X3yFrA5oFmhK_sGymF-0F0O0GYupI1P0GcTRTYxV1xUAo0PeG4Wa000003uFyWG1W00

Образец жалобы в общество защиты прав потребителей

Согласно законодательству Российской Федерации, каждый потребитель обладает определенными правами. Например, допускается официальное обращение в определенные органы и службы, если качество предоставляемых услуг или приобретенных товаров не оправдало имеющиеся надежды.

Многие потребители стараются избежать подобных ситуаций, пуская их на самотек или решая не прикладывать необходимые усилия и не тратить свое время на те действия, которые могут быть абсолютно бесполезными. Несмотря на такое стремление, в исключительных случаях оформление жалобы и обращение в органы все-таки становится обязательным.

Как оформить жалобу в отдел по защите законодательно установленных прав покупателей?

Жалоба оформляется потребителем, после чего – направляется в специальный отдел защиты потребительских прав по месту жительства.

В документе обязательно указываются следующие данные:

 • Лицо, которому подается официальное заявление.
 • Паспортные данные заявителя.
 • Детальное описание купленного товара или использованной услуги.
 • Действия и нюансы обстоятельств, которые подтверждают нарушение прав потребителя.
 • Дата совершения сделки.
 • Имя и фамилия, а также должность сотрудника, который стал виновником нарушения потребительских прав (зачастую этим лицом является продавец).
 • Требования относительно продавца. Например, клиент может потребовать заменить некачественный товар или вернуть его полную стоимость, организовать проверочные мероприятия соответствующими органами. Например, если была проведена продажа некачественных или просроченных продуктов питания, необходимо позаботиться о проведении проверки со стороны санэпидстанции.

К оформленной жалобе необходимо приложить все чеки и гарантийные талоны, подтверждающие текстовые сообщения на документальном уровне.

В обязательном порядке прикладываются только копии. Это обусловлено следующими обстоятельствами:

 • Оригиналы всех документов необходимо сохранять. Важно понимать, что материалы могут быть утеряны сотрудниками Роспотребнадзора. Такие ситуации происходят редко, но все-таки они не исключены.
 • Кассовые чеки постепенно выцветают. Если по оформленному заявлению, проверки будут проводиться длительное время, присутствует вероятность относительно того, что данные на прикрепленных оригиналах не удастся прочитать.

Будьте внимательны: заявление необходимо завизировать, так как только после этого инспекторы проводят проверку поданной жалобы.

Однако в исключительных случаях в принятии заявления может быть отказано. Если инспекторы отказывают, вы можете рассчитывать на получение письменной причины принятого решения.

Про образец претензии по доставке груза читайте тут.

Когда подается рассматриваемая жалоба?

Потребитель вправе написать жалобу только, если продавец отказывает в возврате ненадлежащего товара, обмене товара на аналогичный ему, оказанию услуг по устранению неисправностей проданной продукции.

В большинстве случаев жалобы по защите потребительских прав подаются в следующих случаях:

 • некачественное оказание финансовых услуг со стороны банка или микро финансового учреждения;
 • отказ в выдаче страхового документа, нарушение информирования об условиях действующей страховой программы;
 • нарушения продажи товаров в магазине;
 • тур не соответствует своему описанию или туристический оператор нарушил условия договора;
 • некачественное оказание медицинских и коммунальных услуг.

Важно отметить, что жалоба допускается и при иных обстоятельствах нарушениях потребительских прав.

Куда направляется составленный документ?

Жалоба может быть направлена главе областного или регионального центра. Прежде всего, рассматриваются районные и областные отделы по защите потребительских прав. Вы можете составить специальное заявление, которое будет подано в уполномоченные организации. Кроме этого, вы вправе рассчитывать на юридическую консультацию по вопросам, связанным с защитой прав потребителей.

Вы можете обратиться в следующие государственные инстанции для решения конфликтных вопросов:

 • Общество защиты потребительских прав;
 • Роспотребнадзор;
 • Прокуратура;
 • Милиция;
 • Суд;
 • Онлайн проекты.

Обращаться с просьбой необходимо именно в таком порядке, если она не была удовлетворена предыдущим органом или требуется специальное подтверждение.

Ответ должен быть получен только в письменной форме. При этом официальное уведомление должно подтверждать устранение причины неудовлетворенности потребителя. Если замечание зафиксировано в книге жалоб организации, на обратной стороне страницы присутствует специальная запись о выполнении определенного требования или выполненных действиях.

Источник: http://uropora.ru/zashhita-prav-potrebitelej/osnovnye-prava-potrebitelej/zashhita-prav/zhaloba-v-zashhitu-prav-potrebitelej-obrazec.html

Образец заявления на возврат товара Украина

Наши специалисты потрудились предоставить неплохие шаблоны, чтобы найти время для более полезных дел. В ответственном обращении содержатся необходимые пункты для заполнения. Чтобы заполнить их в соответствии с правилами нужно вникнуть в принцип. Быстрее всего сделать это использовав шаблон, находящийся в конце.

Если вдруг Вы увидели ошибочные данные или неточность, будем признательны если Вы не поленитесь указать редакции о неточности в форме в конце. Полезно держать в памяти, что правовая наука не топчутся на месте и большиство образцов продолжают стремительно устаревать. Обязательно нужно проверять современность указанных в них ссылок на нормы законодательства.

Может так статься, какие-то статьи уже утратили силу.

Тонето

Керівнику магазину __________________

(найменування та юридична адреса)

П.І.Б. заявника, його адреса, телефон

«_____» __________ 20__ року у Вашому магазині я придбав _______товар______ вартістю __________ (______) грн., що підтверджується чеком №____ від «___» ______ 20___ року.

У зв’язку з тим, що придбаний товар мені не підійшов по ____формі, габаритам, фасону, кольору, розміру або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням____, керуючись ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», звертаюсь до Вас з проханням розірвати договір та повернути мені гроші у розмірі вартості товару, що повертається, у зв’язку з тим, що, як мені повідомив співробітник магазину ____ПІБ___ обмін придбаного товару на аналогічний товар не є можливий через відсутність аналогічного товару.

Даний лист подано мною у зв’язку з відмовою «___» _____ 20___ року співробітників магазину обміняти придбаний мною товар на аналогічний або прийняти товар та повернути мені грошові кошти.

У випадку Вашої відмови у моїй законній вимозі, я буду змушений:

1. звернутися до компетентних органів щодо державного захисту моїх прав як споживача;

2. звернутися до суду з позовною заявою про примусове розірвання договору купівлі – продажу товару та відшкодування мені збитків (з урахуванням індексу інфляції та 3% річних), моральної шкоди, заподіяної мені Вашими незаконними діями, та відшкодування витрат на адвокатську допомогу.

Про прийняте Вами рішення прошу повідомити мене у встановлені законодавством України строки.

Додаток: копія чека №____ від «___» ______ 20___ року.

Дата підпис П.І.Б

Обмен (возврат) некачественного товара — моё право

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О защите прав потребителей» (далее — Закон) потребители во время приобретения продукции, реализуемой на территории Украины, имеют право на ее безопасность и надлежащее качество, а продавец (производитель, исполнитель) в свою очередь обязан передать потребителю продукцию надлежащего качества и предоставить информацию о ней (ч.

Также ч. 1 ст. 7 Закона установлены гарантийные обязательства производителя, согласно которым производитель обеспечивает надлежащую работу (применение, использование) продукции, в том числе комплектующих изделий, в течение гарантийного срока, установленного нормативно-правовыми актами, нормативными документами или договором.

В случае выявления потребителем недостатков товара продавец, производитель обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и удовлетворить его требования.

Предъявления требований потребителем

Потребитель имеет право предъявлять требования относительно недостатка товара:

1. В течение гарантийного срока (срока годности), если указанные сроки на товар установлены (ч. 3 и 4 ст. 680 Гражданского кодекса).

При этом в случае выявления несущественного недостатка потребитель имеет право требовать на свой выбор:

1) пропорционального уменьшения цены;

2) бесплатного устранения недостатков товара в разумные сроки;

3) возмещения расходов на устранение недостатков товара.

В случае обнаружения существенного недостатка продукции или фальсификации товара потребитель имеет право требовать на свой выбор:

1) расторжения договора и возврата уплаченных за товар денег;

2) обмена товара на такой же или на аналогичный.

2. После истечения гарантийного срока, если потребитель докажет, что недостатки товара возникли.

Документы пакета:

 • Вопросы сети местных общих и апелляционных судов
 • Гражданский кодекс Украины

  Гражданский процессуальный кодекс Украины

  О реализации отдельных положений Закона Украины «О защите прав потребителей»

  О судебном сборе

  Об утверждении Инструкции о Книге отзывов и предложений на предприятиях розничной торговли и в заведениях ресторанного хозяйства

  Об утверждении Порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров

  См.также формы:

  Заявление в Украинскую ассоциацию потребителей в случае приобретения покупателем товара ненадлежащего качества

  Исковое заявление о безоплатном устранении недостатков товара ненадлежащего качества и возмещении убытков и морального вреда

  Исковое заявление о замене товара ненадлежащего качества на аналогичный надлежащего качества

  Исковое заявление о замене товара ненадлежащего качества на аналогичный товар надлежащего качества
  Исковое заявление о расторжении договора и возмещении нанесенных убытков

  Исковое заявление об устранении недостатков товара

  Претензия о возмещении затрат на устранение недостатков товара ненадлежащего качества

  Полный текст документа доступен в системах ЛІГА:ЗАКОН.

  Вы можете бесплатно протестировать системы ЛІГА:ЗАКОН.

  Вопросы — ответы по теме

 • В каких случаях осуществляется возврат (обмен) продовольственных товаров?
 • В каких случаях потребителю Может быть отказано в возврате (обмене) некачественного товара?

 • В какой срок обязаны заменить товар ненадлежащего качества?
 • В какой срок потребителю должны вернуть деньги за возвращенный товар?
 • В каком случае потребитель имеет право вернуть товар ненадлежащего качества?
 • В течение какого срока потребитель имеет право вернуть (обменять) товар ненадлежащего качества?
 • Если на момент возврата товара его цена изменилась, какая сумма возвращается потребителю?
 • Какие документы должен предъявить потребитель для возврата (обмена) товара?
 • Какой порядок возврата (обмена) некачественного товара, купленного в кредит?
 • Какой порядок возврата крупногабаритных товаров ненадлежащего качества?

  Производится ли перерасчет стоимости товара при замене некачественного товара на качественный?

  Подборка по теме

  Обмен (возврат) качественного товара

  Феодосийский городской совет » blog archive » образец заявления, которое подается потребителем при замене товара надлежащего качества

  Обмен товара надлежащего качества осуществляется, если он не использовался, сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а так же расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

  Заявление подается потребителем в двух экземплярах, один из которых остается в магазине, а второй экземпляр визируется директором магазина, либо уполномоченным лицом и возвращается потребителю. При принятии решении о возврате денег, деньги оплаченные за товар, возвращаются потребителю в день расторжения договора, либо в другой срок по договоренности сторон, но не позднее чем в течение 7 дней.

  (полное наименование, адрес)

  (Ф.И.О. адрес, телефон)

  ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ КАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

  «_____» _________20____года в Вашем магазине я купил товар (указать название, марку, номер), стоимостью _________грн. Факт покупки в Вашем магазине подтверждается чеком (копия прилагается).

  После детального осмотра товара (указать название, номер, марку), я понял, что он не отвечает тем потребительским качествам, которых я ожидал (указать, что именно не устраивает : форма, габариты, фасон, цвет, размер, другие причины).

  В соответствии с ч.1 ст.9 Закона Украины «О защите прав потребителей» и в связи с тем, что товар не использовался, и с момента продажи прошло менее 14 дней, я прошу заменить товар на аналогичный товар, а в случае отсутствия товара в семидневный срок вернуть уплаченные за него деньги.

  Источник: http://bfmac.com/obraztsy-i-shablony-zayavlenij-po-voprosam-zashhity-prav-potrebitelej-2/obrazets-zayavleniya-na-vozvrat-tovara-ukraina.html